PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Noteikumos lietotie termini 1.1. Piegādātājs – SIA „DESHOP”, vienotais reģistrācijas numurs 40103283820, kas nodrošina sūtījumu pieņemšanu, šķirošanu, pārpakošanu un veic turpmāko sūtījumu piegādi no DE (Vācijas), PL (Polijas), FR (Francijas), IT (Itālijas), NL (Nīderlandes), LT (Lietuvas) noliktavām, pārstāvniecībām uz Latviju.
  1.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kura, reģistrējusies www.deshop.lv vietnē un ir veikusi pasūtījumu uz kādām no DESHOP noliktavām
  1.3. Vietne – www.deshop.lv platforma, kurā Klients reģistrējas, ievada un saglabā savus personas datus, noformē pasūtījumus un uzdod Piegādātājam saņemt, uzglabāt un transportēt Klienta iegādātos un apmaksātos sūtījumus.
  1.4. Sūtījums – jebkāda veida kurjerpasta sūtījumi vai kravas (kaste, paka, rullis, palete, tvertne, aploksne u.c.), kas tiek saņemts Piegādātāja noliktavas adresē.
  1.5. Pārdevējs – Interneta veikals, privātpersona, uzņēmums no kura Klients attālināti ir iegādājies, apmaksājis preci.
  1.6. Noliktava – Piegādātāja pārstāvniecības adrese, kas nodrošina Sūtījuma saņemšanas, uzglabāšanas, šķirošanas, pakošanas, pārsūtīšanas u.c. pakalpojumus.
  1.7. Piegādes pasūtījums Vietnē noformēts izvēlēto sūtījumu saņemšanas pieteikums noliktavā vai ar papildus piegādi uz adresi, pakomātu vai paku skapi Latvijas teritorijā.
  1.8. Klienta konts-
  1.9. Piegādātāja partneris-
  DESHOP partneris, (DPD, Omniva, ZIticity, IziPizi, Latvijas Pasts) kurš veic papildus piegādi uz adresi, pakomātu vai pasta nodaļu.

   2. Klienta pienākumi izmantojot DESHOP pakalpojumus2.1. Klienta kontā norādīt precīzu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona Nr.)
  2.2. Nosūtot preci uz kādu no DESHOP noliktavām nepieciešams norādīt precīzu noliktavas adresi, tieši, kā tā ir norādīta sadaļā “Noliktavu adreses”, kā arī obligāti nepieciešams norādīt Klienta ID. (Nenorādot Klienta ID sūtījumu reģistrācija var prasīt vairāk laika un tas var aizkavēt izsniegšanu un piegādi)
  2.3. Lai saņemtu sūtījumus DESHOP birojā vai ar piegādi, Klientam  vietnē nepieciešams noformēt piegādes pasūtījumu, kurā tiks aprēķinātas piegādes izmaksas atkarībā no sūtījumu skaita, svara, izmēriem un izvēlēto piegādes veidu.
  2.4. Saņemot pasūtījumu DESHOP birojā nepieciešams uzrādīt pasūtījuma numuru, kuru saņemsiet noformējot piegādes pasūtījumu
  2.5. Ievērot DESHOP pakalpojuma lietošanas noteikumus

  3. Sūtījumu pieņemšana, reģistrēšana un uzglabāšana Noliktavā

  3.1. Klients pilnvaro Piegādātāju uzglabāt un transportēt attālināti iegādātas, apmaksātas preces, kuras nav aizliegto sūtījumu sarakstā. Aizliegto sūtījumu saraksts aprakstīts 7. punktā.
  3.2. Piegādātājs nodrošina sūtījumu pieņemšanu noliktavā, darba dienās no 9:00-17:00
  3.3. Piegādātājs saņemtos sūtījumus transportē uz Latviju saskaņā ar vietnē publicēto piegāžu grafiku.
  3.4. Ārvalstu Noliktavās saņemto sūtījumu reģistrācija tiek veikta izmantojot foto fiksāciju, katru darba dienu.
  3.5. Latvijas noliktavā sūtījumi tiek reģistrēti izmantojot Klienta ID un tiek pievienoti Klienta kontam. Pēc pabeigtas sūtījumu reģistrācijas Jūs saņemsiet e-pastu ar aicinājumu noformēt piegādes pasūtījumu.
  3.6. Kolīdz sūtījumu sarakts ir pieejams Klienta kontā, tā ir iespējams aprēķināt izmaksas un veikt apmaksu, kā arī izvēlēties piegādes veidu.
  3.7. Ja Noliktavā tiek saņemts Sūtījums, kuram nav iespējams noskaidrot Sūtījuma adresātu, Sūtījums netiek transportēts uz Latviju, bet tiek uzglabāt pārstāvniecības noliktavā. Klienti nekavējoties tiek informēti par neatpazītu sūtījumu.
  Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā īpašnieks nav atsaucies ar pierādījumu par veikto pasūtījumu, Piegādātājam ir tiesības atsavināt Sūtījuma saturu, nodot to realizācijai, iznīcināšanai vai kā citādi rīkoties, lai novērstu turpmākos zaudējumus Sūtījuma uzglabāšanas, transportēšanas rezultātā.

 

4. Atbilstošs, drošs iepakojums

4.1. Transportēšanas laikā Sūtījumam ir jābūt tādā iepakojumā, kas nodrošina drošu Sūtījuma transportēšanu un saglabāšanu tā, lai Sūtījuma saturu nebūtu iespējams sabojāt, nesabojājot iepakojumu.
4.2. Sūtījuma iepakojuma saturs nedrīkst brīvi pārvietoties iepakojuma iekšpusē Sūtījuma pārkraušanas un transportēšanas laikā. Sūtījuma saturam ir jābūt iepakotam atbilstoša izmēra iepakojumā.
4.3. Ja Sūtījuma ārējais iepakojums nav deformēts un saplēsts, Klients uzņemas atbildību par Sūtījuma satura bojājumiem, kas varētu būt radušies neatbilstošas Sūtījuma iepakošanas rezultātā. Šādos gadījumos Klientam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar pretenziju, savukārt Piegādātājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.
4.4. Sūtījuma iepakojumā aizliegts ievietot priekšmetus un lietas, kuru kopējais svars pārsniedz svaru, ko ir paredzējis iepakojuma ražotājs un fiziski var izturēt pats Sūtījuma iepakojums.
4.5. Piegādātājs neuzņemas atbildību par Sūtījumiem, kuri kādu citu trešo fizisko vai juridisko personu rīcības vai, gluži pretēji, bezdarbības rezultātā Noliktavā netiek piegādātas, vai arī tās tiek piegādātas nepilnīgā skaitā, deformētā vai sabojātā veidā.
 

5. Pakalpojuma apmaksa

5.1. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta par Sūtījuma iepakojuma apjomu (m3), svaru (kg) un saņemto Sūtījumu skaitu (gab.), saskaņā ar Piegādātāja Vietnē publicēto cenrādi – cenu kalkulatoru un detalizētu cenrādi.
5.2. Apmaksu par pakalpojumu Klients veic atkarīgi no izvēlētā saņemšanas veida. Saņemšanai birojā (Priekšapmaksas rēķins, bankas karte, skaidra nauda)
Saņemšanai ar papildus piegādi (Priekšapmaksas rēķins, Klix  tiešsaistes maksājums)
5.3. Sūtījums Klientam tiek izsniegts/piegādāts tikai pēc pakalpojuma apmaksas pilnā apmērā. Ja Klients nav norēķinājies ar Piegādātāju par transportēšanas pakalpojumiem, tad Sūtījums Klientam netiek izsniegts/piegādāts un tiek aizturēts līdz brīdim, kad Piegādātājs saņem 100% apmaksu.


 

6. Piegādātāja atbildība

6.1. Distances līgums starp Piegādātāju un Klientu par pakalpojuma nodrošināšanu tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Klients ir veicis reģistrāciju www.deshop.lv Vietnē, Katrs Klienta pasūtījums Vietnē ir uzskatāms kā atsevišķs distances līgums. Starp Klientu un Piegādātāju noslēgtais distances līgums sastāv no: a) sistēmā noformētā pasūtījuma, b) pakalpojuma lietošanas noteikumiem, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
6.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Klienta iegādātas preces no publicētajām noliktavas adresēm saskaņā ar publicēto piegāžu grafiku.
6.3. Piegādātājs uzņemas atbildību par Klienta pasūtījumu no tā saņemšanas brīža noliktavā līdz izsniegšanas birojā vai nodošanas piegādāja partnerim (DPD, Omniva, Ziticity, Izipizi, Latvijas pasts).
6.5. Klientam saņemot sūtījumu ar kādu no mūsu partneriem, piegādes laikā ir jāpārliecinās vai sūtījums ir saņemts atbilstošā stāvoklī un pilnā apmērā. Ja sūtījums/i tiek pieņemti bez pretenzijām, pretenzijas no Klienta netiks izskatītas. Ja piegādātas preces ir bojātas vai nav pilnā apmērā tās nedrīkst pieņemt un nekavējoties, ne vēlāk, kā 24h laikā informē DESHOP pārstāvi rakstot e-pastu uz info@deshop.lv aprakstot problēmu vai bojājumus, kuri radušies vai konstatēti piegādes brīdī.
6.6. Piegādātājs neuzņemas atbildību par nesaņemtiem sūtījumiem , kuri nav nonākuši piegādātāja noliktavā kļūdaini norādītas adreses dēļ.
6.7. Piegādātājs neuzņemas atbildību par saņemtiem bojātiem sūtījumiem, kuriem ir bijis neatbilstošs iepakojums.
6.8. Piegādātājs nav atbildīgs par nenozīmīgiem vai virspusējiem Sūtījuma iepakojuma bojājumiem, kas var rasties Sūtījuma transportēšanas, pārkraušanas un amortizācijas rezultātā.
6.9. Piegādātājs nav atbildīgs par nenozīmīgiem vai virspusējiem Sūtījuma iepakojuma bojājumiem, kas var rasties Sūtījuma transportēšanas, pārkraušanas un amortizācijas rezultātā.
6.10. Piegādātājs, transportējot Sūtījumus, ir atbildīgs par Sūtījuma iepakojuma vienību esamību, bet neatbild par Sūtījuma iepakojuma saturu, izņemot gadījumus, kad starp Piegādātāju,  Klientu un Pārdevēju ir noslēgts īpašs līgums un pieņemšanas – nodošanas akts, kurā precīzi ir norādīta Sūtījuma iepakojuma saturā esošo priekšmetu vai lietu uzskaitījums, vērtība un tehniskais stāvoklis, kā arī līguma pielikumā pievienoti Sūtījuma vērtību apliecinoši dokumenti. Sūtījuma satura stāvokli pirms iekraušanas nepieciešams fiksēt fotouzņēmumos un izdrukas pievienot līgumam.
6.11. Piegādātāja Noliktavai ir tiesības pārbaudīt saturu, ja ir radušās aizdomas par neapmaksātu preci vai preci, kura ir aizliegto sūtījumu sarakstā un patur tiesības to netransportēt uz Latviju vai atsavināt, atgriezt pārdevējam vai kādā citā veidā rīkoties lai pēc iespējas samazinātu uzglabāšanas vai transportēšanas izdevumus.
6.12. Piegādātājs neuzņemas atbildību par tādu Sūtījuma satura bojājumu vai iztrūkumu, kuri Piegādātājam vai Noliktavai ir nodoti slēgtā veidā un kurus izsniedzot Klientam, Sūtījuma ārējais iepakojums ir neatvērts un neskarts. Piegādātājs ir atbrīvots no atbildības visos Latvijas republikas Pasta likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos.
6.13. Piegādātājs uzņemas atbildību tikai par tiem Sūtījumiem, kuri ir iepakoti atbilstoši saturam.
6.14. Piegādātājs nodrošina saņemto Sūtījumu iepakojumu vienību faktiskā skaita reģistrāciju Noliktavā katras dienas beigās veicot foto fiksāciju.
6.15. Piegādātājs ir tiesīgs atteikties pieņemt bojātus sūtījumus.
6.16. Piegādātājam ir tiesības pieprasīt maksājumu apstiprinošus dokumentus par sūtījumu, preci, kura tika piegādātā piegādātāja noliktavā.

7. Aizliegto sūtījumu saraksts

Piegādātājs nepieņem transportēšanai Sūtījumus, kas satur vai par kuriem ir aizdomas,
ka tie varētu saturēt kaut ko no zemāk minētā:

 • Narkotiskās vai psihotropās vielas, recepšu medikamentus, kā arī vielas un medikamentus, kurus ir aizliegts ievest un tirgot Latvijas Republikas teritorijā.
 • Pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana (bērnu pornogrāfija), cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofīlija vai pornogrāfiska  rakstura vardarbība;
 • Priekšmetus vai vielas, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;
 • Priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Latvijas Republikas vai apgrozība Latvijas Republikā ir aizliegta;
 • Sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas vielas un infekciozas vielas;
 • Priekšmetus un vielas, kuru pārsūtīšanas (pārvadāšanas) aizliegums noteikts normatīvajos aktos medicīnas vai transporta (aviācijas) jomā.
 • Jebkura veida un stipruma alkoholiskos dzērienus, kā arī jebkura veida tabakas izstrādājumus, tai skaitā zelējamo tabaku un elektroniskās cigaretes.

8. Tiesības veikt Sūtījuma satura pārbaudi.

8.1. Nosūtot iegādāto preci, produktu uz jebkuru DESHOP pārstāvniecības noliktavu Klients nododot Sūtījumu Piegādātāja rīcībā, Klients piekrīt, ka Piegādātājs var veikt sūtījuma satura pārbaudi.

8.2. Sūtījuma iepakojuma satura pārbaude var tikt veikta izlases kārtībā, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka sūtījums nav apmaksāts vai satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus vai vielas.
 

9. Citi noteikumi.

9.1. Klientam ir tiesības pieteikt prasību par Sūtījuma vienības nozaudēšanu, satura bojājumu vai iztrūkumu kā arī Sūtījumam nodarītajiem bojājumiem ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā ir noteikts Pasta likuma 53.pantā. Iesniegums ar prasījumu iesniedzams Piegādātājam Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Ja prasības iesniegšanas termiņš netiek ievērtos, Piegādātājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.

9.2. Visi strīdi un pretenzijas ir risināmi pārrunu ceļā mutiski vai rakstveidā. Ja sarunu ceļā vienošanās 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nav panākta, tad strīds ir izskatāms Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ceļot prasību tiesā.

 

10. Sūdzību pieteikšana

10.1 Uzņēmuma prioritāte ir sniegt augstākā līmeņa klientu apkalpošanas servisu. Uzņēmuma pakalpojuma sūdzības pieteikšanai sūtīt epastu ar attiecīgā pasūtījuma unikālo numuru.

11. Sūtījuma bojājums vai nozaudēšana

11.1 Jebkurš sūtījums, kurā atrodas saturs no aizliegto pārvadājamo priekšmetu saraksta automātiski nevar būt subjekts apdrošināšanas, nozaudēšanas, kavētas piegādes vai bojājuma kompensācijas pieteikuma prasībai. Pirms nosūtīšanas nepieciešams rūpīgi iepazīties ar aizliegto sūtījumu sarakstu.Apdrošināšanas noteikumu aktuālā redakcija 2022.gada jūlijs.

Copyright © 2019-2022 SIA “DESHOP SIA”. Visas tiesības aizsargātas.